વોરંટી

8

 

તમારા ઉત્પાદનનો પ્રકાર પસંદ કરો

વોરંટી નીતિ

HK AIHOME વેબસાઇટ દ્વારા ખરીદેલ કોઈપણ આઇટમ પર ગુણવત્તાના નુકસાન માટે ઓછામાં ઓછી એક વર્ષની વોરંટી છે, જો કે, ત્યાં બે શરતો છે જે HK AIHOME વોરંટી દ્વારા આવરી લેવામાં આવતી નથી:

● કૃત્રિમ નુકસાન HK AIHOME વોરંટીમાં સમાવેલ નથી.

● જો તમારું ઉપકરણ HK AIHOME ની બહાર ખરીદવામાં આવ્યું છે કારણ કે અમારી પાસે અસંખ્ય વિતરકો છે, તો અમે તેના માટે કોઈ જવાબદારી લઈશું નહીં.

તમે અમારો સંપર્ક કેવી રીતે કરવા માંગો છો?

ડોન'તમને શું જોઈએ છે તે જોતા નથી?
તમારા બધા વિકલ્પોની સમીક્ષા કરવા માટે અમારા સંપર્ક પૃષ્ઠની મુલાકાત લો

 

ઉત્પાદનો વિશે પ્રશ્ન?
HK AIHOME ઉત્પાદનો વિશે વધુ વિગતવાર જાણો.